వీరికి వడ్డీ లేకుండా రూ.10వేలు రుణం…!

జగనన్న తోడు పేరుతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం 10 లక్షల మంది చిరు వ్యాపారులను గుర్తించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే దీనిలో భాగంగా తోపుడు బళ్లు, రోడ్ల పక్కన వ్యాపారాలు చేసుకునే చిరు వ్యాపారుల్ని ఆదుకోవాలని నిర్ణయించింది ప్రభుత్వం. జగనన్న తోడు పేరుతో పథకాన్ని తీసుకొచ్చిన ఈ పధకం లో వీరికి వడ్డీ లేకుండా పది వేల రూపాయలు రుణం ఇవ్వనున్నారు. వీళ్ళకి గుర్తింపు కార్డులు జారీ చేసి, వాటి ఆధారంగా ‘జగనన్న తోడు’ పథకం ద్వారా బ్యాంకులతో వడ్డీ లేకుండా రూ.10వేలు రుణం ఇప్పించేందుకు ప్రభుత్వం తయారవుతోంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *